Սյունիքի մարզի Բալաքի տարրական դպրոց 3-րդ դասարան, ուսուցչուհի՝ Ա.Հարաւթյունյան«Տեխնոլոգիա» առարկայից անցկացվեց հերթական ինտեգրված դաս ձեռնարկատիրության տարրերով«Ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն,արդյունքների ամփոփում»թեմայով: