Դպրոցական կառավարման խորհուրդ

1.Հարությունյան Անահիտ-մանկավարժական խորհրդի ներկ.
2.Վահահյան Անահիտ — մանկավարժական խորհրդի ներկ.
3.Ռաթևոսյան Վարդուհի- ծնողական խորհրդի ներկ.
4.Դանիելյան Թեհմինե — ծնողական խորհրդի ներկ.
5.Սարգսյան Սասուն — ՏԻՄ ղեկավարի ներկ.
6.Հովհաննիսյան Հուսիկ — մարզպետի ներկայացուցիչ
7.Հարությունյան Սերոբ — մարզպետի ներկայացուցիչ
8.Եղյան Սուսաննա — ՀՀԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ