Բալաքի տարրական դպրոց

Դպրոցական կառավարման խորհուրդ

Դեկտեմբեր 22nd, 2016

1.Հարությունյան Անահիտ-մանկավարժական խորհրդի ներկ.
2.Վահահյան Անահիտ – մանկավարժական խորհրդի ներկ.
3.Ռաթևոսյան Վարդուհի- ծնողական խորհրդի ներկ.
4.Դանիելյան Թեհմինե – ծնողական խորհրդի ներկ.
5.Սարգսյան Սասուն – ՏԻՄ ղեկավարի ներկ.
6.Հովհաննիսյան Հուսիկ – մարզպետի ներկայացուցիչ
7.Հարությունյան Սերոբ – մարզպետի ներկայացուցիչ
8.Եղյան Սուսաննա – ՀՀԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ